Paneller

Eğitimde Sınırları Aşan Bir Yöntem: Yaratıcı Drama Paneli

 

Panel Başkanı:    Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Panelistler           Doç. Dr. Ali Öztürk 
                                Doç. Dr. Tolga Erdoğan

Panel Tarihi:        24 Nisan 2019    Öğleden Sonra

 

 

Yabancı Dil Eğitiminde Sorunlar ve Çağdaş Eğilimler Paneli

 

Panel Başkanı:       Prof. Dr. Turan PAKER
Panelistler             Doç. Dr. Recep Şahin ARSLAN 
                                  Dr. Öğrt. Üyesi Selami OK

Panel Tarihi:           26 Nisan 2019    Sabah

 

 

Sanat Eğitimi Paneli

 

Panel Başkanı Prof. Dr. Serap Buyurgan

              “Sanat Eğitiminin İnsan Yaşamındaki Rolü ve Önemi

Prof. Dr. Meliha Yılmaz

              “Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğretmen Yaklaşımı ve Yanlış Uygulamalar”

Doç. Dr. Meltem Katırancı

               “Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Kültürün Yeri

Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun

                “Sanat Eğitiminde Sürdürebilirlik”

Panel Tarihi   26 Nisan 2019    Öğleden sonra