USEAS (2021) Yabancı Ülkelerden Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. A. Işıl ULUÇAM-WEGMANN, Universität Duisburg-Essen,  Deutschland

Dr. A. Işıl Uluçam-WEGMANN, 1997  yılından beri Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi, Turkistik Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve 2013 yılından bu yana da dilbilim kürsüsü başkanı olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2005 yılında “Konnexität, Kohäsion, Kohärenz. Eine textlinguistische Analyse  schriftlicher Texte türkisch-deutsch Bilingualer“ (Uyumluluk, Bağdaşıklık, Tutarlılık.Türkçe-Almanca İkidilli Yazılı Öğrenci Metinlerinde Metin dilbilimsel Bir Çözümleme) konusunda yapmıştır. Araştırma Alanları, Göç Bağlamında Bireysel ve Toplumsal Çokdillilik, Birinci ve İkinci Dilde Dil ve Yazma Edinci, Çok dilli ve Çok kültürlü Ortamlarda Türkçe Dersleri, Metindilbilim, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Dil Çalışmalarıdır. 2014-2017 yılları arasında Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından desteklenen ve Duisburg-Essen Üniversitesi ile Bochum Ruhr-Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü disiplinler arası SchriFT I ve II projesinde Turkistik Enstitüsü proje yöneticisi ve diğer projelerde proje yöneticisi olarak görev almıştır. 2017 SchriFT projesi kapsamında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitim seminerlerinin yanı sıra Almanca öğretmenlerine Türkçenin sözdizimsel yapısı (2007) ile ilgili hizmet içi seminerler vermiştir. Dr. Uluçam-WEGMANN, dilbilim alanında tez danışmanlığı, Turkistik Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümü‘ Eğitim ve Öğretim Danışmanlığı yanı sıra Üniversite içi Türkçe dil yeterlilik sınavlarının sorumlusu olarak görev almaktadır. Ayrıca SchriFT projesi kapsamında birinci ve ikinci dilde yazma edinci ölçme aracı ile SchriFT projesi kapsamında Türkçe ve Almanca ders materyalleri geliştirme üzerine çalışmalar yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, Russia

2002–2005 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesinden “Orhon ve Yenissey Yazıtlarının Fonoloji Sisteminin Varsayımı” adlı çalışmasıyla doktorasını bitirmiştir. “Modern  Türkçe” (lisans, lisansüstü), İslam Sanatı’ (lisans, lisansüstü),‘Osmanlı ve Modern Türkiye Türk Edebiyatının Teorisi ve Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘Orta Asya Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Felsefesi’ (lisans, lisansüstü), ‘Tasavvuf Tarihi’ (lisans, lisansüstü), “Göktürkçe” (lisansüstü),“Çeviri bilim” (lisansüstü), ‘“Dünya Yazı Tarihi” (lisansüstü), ‘Dilbilimi Felsefesi’(lisansüstü) gibi değişik konularda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Derslerinin yanı sıra  köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca “Varlık”, “Notos”, “Littera”, “Turkish Book Review”, “Turkology”, “Vostokovedeniye” dergileri için köşe yazarlığı yapmaktadır. Kitapları ise ‘Eski Türk Orhon Abideleri, Yazı Sistemi ve Fonoloji Sisteminin Rekonstruskyonu’, ‘Modern Türkçe’nin Sözdizimi’ ve ‘Modern Türkçe’ nin Sesbilimi’ dir. Birçok tanınmış yazar ve şairin  eserlerini Rusçaya çevirmiştir. Edebi, şiirsel, bilimsel, teknik Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe çevirmenliği ve tercümanlığı; diğer Türk Dillerinden çevirmenlik ilgi alanındadır. Vilnius Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Birçok konuda burs ve ödül sahibidir.

 

Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK, Portland State University, USA

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregan Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK  Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslar arası sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği üzerine bir çok araştırma projesinde yer alan    Prof. Dr. GILLPATRICK  son yıllarda Perakende dağıtımı, müşteri davranışları, Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Bir çok organizasyonda danışman olarak görev alan Prof. Dr. GILLPATRICK 2017 yılında ziyaretçi  öğretim üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Universitesi ve Vietnam Uluslar arası Doğu Üniversitesinde görev yapmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur ödülü almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis,USA

Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve İnceleme Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1995-99 yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim Programı ve Öğretim alanında doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim politikası, eğitimde teknoloji, servis öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra birçok kitap yazarlığı vardır.  Birçok uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.  Price, 2018 yılında Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

 

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, Japan

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. 1984 yılında Okayama Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Dilbilim Bölümündan mezun oldu. 1988-1990 yılında Japon Hükümetin burslu öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak kabul edilmiştir. Kobe Üniversitesinden Doktora programı tamamlamış Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, 1992’den bu yana Okayama Üniversitesinin Dilbilim Bölümünde çalışmaktadır. Türkçe giriş, Türklerin dilleri ve kültürleri, Yabancı dili ile Japonca’nın karşılaştırması gibi değişik dersleri vermektedir. 2008-2009 yılında ziyaretçi araştırmacı olarak İsveç Uppsala Üniversitesinde araştırma yapmıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır. Monografi kitapları ise ‘Güney-batı grubundaki Türk dillerin yapısı ve açıklaması’ ve ‘Türkçe, Türk Dilleri araştırmaları ve Japonca ile karşılaştırması’ dır.

Assoc. Prof. Dr. Christina FREI, University of Pennsylvania, USA

Doktorasını “German with Designated Emphases in Feminist Theory and Research and in Second Language Acquisition” başlıklı çalışmayla  2000 yılında tamamlamış olan Prof. Dr. Christina Frei, Pennsylvania Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaktadır.  Lords of the Ring-Freshman Seminar, Elementary German 1 + 2; Intermediate German 1 + 2; Intensive German Penn-in-Berlin; Text and Context; Homo.Cyber Project; Introduction to Literature; Erinnerungsorte- Introduction to German Culture; Handschriftzu Hyptertext; Dark Deeds-German ; Life in-between-Contemporary German Authors; Independent Study; Teaching Methods; Technology & Foreign Language Teaching; Early Modernism (anchor course); Second Language Development (Educational Linguistics, GSE); Independent Study-Course Design; Intercultural Communication (online course for LPS/BAAS) verdiği derslerdir.  Öğretim programları, öğretimde özgün materyaller kullanımı ilgi alanlarıdır. NCOLCTL Walton Award (Nomination) 2019; ACTFL-NYSAFLT Anthony Papalia Award for Excellence in Teacher Education 2017; AATG Outstanding German Educator Award 2017; SAS Dean’s Award for Distinguished Teaching by Affiliated Faculty 2010; Transatlantisches interkulturelles Nachwuchsförderungsprogramm (TraiNDaF) 2001-2002; Professors for the Future Honors Program, UCDavis 1999-2000; University of California at Davis Fellowship 1998-99; Consortium for Women and Research Graduate Research Award, UCDavis 1998; Graduate Studies Travel Award 1997; Kaplan Award for Excellence in Student Teamwork 1997; Teaching Award for Outstanding Graduate Students 1997; Emilyn Louise Vaage Scholarship 1992-1993) gibi ödüllerin sahibidir. Bir çok tez yönetmiştir.Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri vardır.

 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE,  1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nde  Dilbilimi alanında Doktora derecesi almıştır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır. “Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840) ” (2008),  “Litvanya Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı” (2009) adlı kitapları ve Türk Dili öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları, Türkiye ve Litvanya arası tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale yayımlamıştır. 2005 –2006 tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in  ‘Sevdalinka’ adlı romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim yılında faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ programının hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel ve Orta Düzey Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya,Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş, Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. Galina MISKINIENE yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış ve birçok projede görev almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA,  Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, 1997 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’ nin Fars Dili ve Edebiyatı dalından mezun oldu. 1997-2006 yılları arasında orta okulda Farsça öğretmeni olarak çalıştı. Hazırda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde Lider Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Assoc. Prof. Dr. Hacıyeva Klasik Azerbaycan ve Türk edebiyatını araştırmaktadır. Hakani Şirvani, Katran Tebrizi, Nizami Gencevi, Mehseti Gencevi, Cihanşah Hakiki, Bedr Şirvani, Halili, Kişveri, Habibi, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadi Şirazi, Kağızmanlı Hıfzı, Yalvaç Ural şiirleri üzerine çalışmaları vardır. Türkiye, İtalya ve Makedonya’da düzenlenen uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmıştır. Bilimsel makaleleri Türkiye, ABD, Ukrayna, Kazakistan, İran ve Özbekistan’ nın akademik dergilerinde yayınlanmıştır. Bir monografisi ve 100’den fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır.

 

Assoc. Prof. Dr.  Spartak KADIU, Tiran University, Albania

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Spartak Kadiu, 2015 yılında aynı bölümde Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi vardır.  2004-2018 yılları arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Oğuz  Atay–Korkuyu beklerken; Ayse Kulin–Elveda; Orhan Pamuk – Kırmızı Saçlı Kadın; Ziya Usakligil – Ask-memnu; Cemil Meriç, Atdheu; Aziz Nesin; Antology of Vasfi Samimi; Hamdi Ertuna Mbrojtja e Shkodrës dhe Hasan Riza Pasha) çevirmiştir. 2004-2013 yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University  of Science and Technology, UAE

Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent ünvanı aldı.1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri  Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, Tiran University, Albania

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Xhemile Abdiu, 2015 yılında aynı bölümde Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi vardır. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmıştır. 2003-2018 yılları arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Sait Faik Abasiyanik -Dülger Balığın Ölümü; Orhan Veli- Cımbızlı Şiiri–Gölgem–Anlatamıyorum) çevirmiştir. 2004-2013 yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır.

 

Lecturer Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA

Pennsylvania Üniversitesinde NELC Yabancı Diller Bölümü Türkçe Programı Koordinatörü ve Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2007 yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Feride HATİBOĞLU, PLC Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, ACTFL Yazma Becerisi Yeterlilik Sınavı Hazırlama,  ACTFL Sözlü Mülakat Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir. 2000-2002 Rye Brook, NY, Chappaqua, NY, Greenwich, CT Diller Değişim Merkezinde görev yapmıştır. 2004-2005 yıllarında Princeton Üniversitesi Inlingua olarak,  2011 yılından beri uluslar arası dil sınavı yazılı ve sözlü sınav uzmanı, 2012- 2014 yılları arasında Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi üyesi ve 2012 yılından beri Amerikan Türk Dilleri Öğretmenler Derneği üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği, AATT Türk Dili Öğretim Programı Çerçevesi Komite Üyesi, Capstone Proje Komite Üyesi ve Danışmanı, Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi Üyesi, Amerika Yabancı Diller Öğretimi Konseyi Üyesi gibi çeşitli üyelikleri de vardır. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri veren Dr. Feride HATİBOĞLU  yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış, bir çok projede görev almıştır.

 

Assist. Prof. Dr. Hanane BENALI, American  University of the  Middle East (AUM), Kuwait

Dr.Hanane BENALI, Hassan II Casablanka Üniversitesinde İngilizce lisans, Rabat Eğitim Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi ve uygulamalı dilbilimde DESA sahibidir.Salamanca Üniversitesi’nde misafir doçent ve Uluslararası La Rioja Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Salamanca Üniversitesinden Salamanca dilbelgesi, Araştırma uzmanı derecesi, ortaokul, lise ve resmi dil kurumlarında yabancı dil öğretmeni yetiştirme yüksek lisansı, ve aynı üniversiteden iletişim ve dilbilim alanında doktora sahibidir.Araştırma alanları uygulamalı dilbilim, derlem dilbilimi ve iletişimdir.Indeksli dergi ve yüksek faktörlü editörler tarafından hazırlanan kitaplarda çok sayıda makalesi vardır.2 uluslararası indeksli dergide yayın hakemliği görevi yapmaktadır.

 

Assist. Prof. Dr. Nurcan KÖSE,   American  University of the  Middle East (AUM), Kuwait

Dr. Nurcan KÖSE, Orta Doğu Amerikan Üniversitesi’ nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. Çalışma alanı yabancı dil öğretimidir. 2007 yılından sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Engelliler Birim Koordinatörlüğünü yapmıştır. Birçok projede koordinatör ve üye olarak görev almıştır (EU-Leonardo da Vinci Programme TR/A/F/EX1-0728; EU-TIU-Towards Inclusive Universities by Empowering Disabled Students; EU-Project: Increasing School Enrollment Ratese specially for Girls Grant scheme: “Modular Drop-out Prevention Programme for Girls). Çeşitli  uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılan Dr.  KÖSE,  okuma ve konuşma becerileri, çocuklara yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretimi yöntemleri ve İngilizce araştırma yöntemleri gibi  dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.  “EFL Dilbilgisi Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi” adlı çalışması ile Amerika’nın başkenti Washington DC’ deki Clute Enstitüsü tarafından 2018 yılında başarılı bilim insanı ödülüne  layık görülmüştür.

 

Assist. Prof. Dr. Ulaş KAYAPINAR, American  University of the  Middle East (AUM), Kuwait

Dr.Ulas KAYAPINAR, uygulamalı dilbilimde yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. Küveyt’te Orta Doğu Amerikan Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme ve öğretmen yetiştirmedir. Yayınlanmış çok sayıda makalesi ve iki kitabı vardır. Dil öğretimi ve öğretmen yetiştirme alanında çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yapmaktadır.

 

Lecturer Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen Gouverneur, Belgium

Öğretmen, yazar Semahat RESMİ CRAHAY, Hatay Eğitim Enstitüsü, Türkçe Bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde lisansını tamamladı. Belçika’da Belçika Krallığı Flaman Topluluğu Milli Eğitim Bakanlığı, CVO STEP’te “Pedagojik Formasyon” üzerine;  Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde de “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”  üzerine iki yüksek lisans yaptı. 1995-2000 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ nin görevlisi olarak iki dilli 13-18 yaş arası Türk çocuklarına Belçika/Genk’te Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri verdi. Belçika’da 1998’den bu yana Belçikalı yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri vermektedir. Belçika’da basılmış A1, A2, B1 düzeyinde “Turks – Türkçe: stap voor stap Leerboek met oefeningen” adlı yabancı dil olarak Türkçe öğretme kitapları ve onların yanıt anahtarları bulunmaktadır. Bu ders kitapları yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri veren Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde ve Hollanda’daki bazı dil merkezlerinde okutulmaktadır. Bugüne kadar uluslararası Türkçe öğretimi kurultaylarında ve sempozyumlarında sunmuş olduğu yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine yayımlanmış bildirileri bulunmaktadır. Yabancı dil olarak ileri düzeyde Hollandaca, B1 düzeyinde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.

 

Rob  VERSTEEG, Ministry of National Education, Netherlands

Rob VERSTEEG, Uygulamalı Bilimler Maastricht Üniversitesi, Otel İşletmeciliği Fakültesinden mezundur. Akademik kariyerini uluslar arası Otelcilik ve Ağırlama endüstrisi üzerine yapmıştır. Endurance isimli kurduğu şirket, Hollanda ve diğer ülkelerde bir çok hizmet sektöründe önemli rol oynamaktadır. VERSTEEG işletme ve öğrenme alanlarında bir çok Erasmus+ projelerinde çalışmaktadır. VERSTEEG, Yaşam Boyu Gelişme adına eğitim ve hizmet içi gelişim konusunda yenilikçi çözümlerin yaratılmasında uzmanıdır. İşçilerin gelişimi konusunda küçük ve büyük organizasyonların yenilikçi çözümler bulmasına yardımcı olmakta ve Dünya çapında ve Avrupa’da bilinen HMS Host, Center Parcs, Landal Greenparks ve Optisport gibi organizasyonlarla çalışmaktadır. Carl Jennings tarafından geliştirilen 70–20–10 Model’ini (öğrenmenin %70’i deneyim; %20’si danışman aracılığıyla öğrenme; %10’ u örgün eğitim) benimsemektedir. Bunun yanı sıra, dijital ve geleneksel öğrenmenin birleştiği yerde sayısız karma öğrenme programları geliştirmiştir.

 

 

 

USEAS (2019) Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI, Rouen Normandy University, France

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI, Rouen Üniversitesi Dilbilim Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. AKINCI, orta ve lise eğitimini Fransa’nın Grenoble şehrinde tamamlamış, dilbilim alanında  lisans ve yüksek lisansı Grenoble Üniversitesi’nde bitirmiştir. Prof. AKINCI, 1999 yılında Lyon 2 Üniversitesi’nde “Fransa’daki 5-10 yaş arası Türkçe-Fransızca konuşan iki dilli çocuklarda anlatım becerilerinin gelişimi” konulu doktora tezini savunmuştur. 1999-2000 öğretim yılında Hollanda Tilburg Üniversitesinde post doktora yapmış Fransa’ya döndüğünde Ekim 2000’de Araştırma Görevlisi olarak Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezinde (CNRS) işe başlamıştır. Psiko ve sosyodilbilimsel açıdan göç ortamlarında ve özellikle de Fransa ve Avrupa’da doğup büyüyen göçmen Türk aile kökenli iki dilli çocuklarda dil edinimi / gelişimi ve dil temasları alanlarında birçok araştırma yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında, Prof. Dr. Christoph Schroeder (Potsdam Üniversitesi, Almanya) ile birlikte, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Alman Araştırma Topluluğu (DFG) tarafından desteklenen “Fransa ve Almanya’daki Türk toplumunda çocuklarda ve ergenlerde 1., 2. ve 3. dillerde sözlü ve yazılı becerilerinin gelişimi” adlı projeyi yürütmüştür. 2012 yılında Fransa Rouen Normandiya Üniversitesi Dilbilim bölümüne atanan Prof. Dr. Mehmet Ali  AKINCI, çocuklarda dil edinimi ve dil gelişimi, iki dillilik gibi dersler vermektedir.

Ayrıntılı CV için : http://dylis.univ-rouen.fr/content/membres-permanents

 

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland State University, USA

Prof. Dr. Thomas R. GİLLPATRİCK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregan Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GİLLPATRİCK  Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslar arası sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği üzerine bir çok araştırma projesinde yer alan Prof. Dr. GİLLPATRİCK  son yıllarda Perakende dağıtımı, müşteri davranışları, Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Bir çok organizasyonda danışman olarak görev alan Prof. Dr. GİLLPATRİCK 2017 yılında ziyaretçi  öğretim üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Universitesi ve Vietnam Uluslar arası Doğu Üniversitesinde görev yapmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur ödülü almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Prof.Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis,USA

Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve İnceleme Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1995-99 yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim Programı ve Öğretim alanında doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim politikası, eğitimde teknoloji, servis öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra birçok kitap yazarlığı vardır.  Birçok uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.  Price, 2018 yılında Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.


Assoc. Prof. Dr. Carol GRIFFITHS, University of Leeds, United  Kingdom

2003 yılında Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Doç. Dr. Carol GRİFFİTHS dilbilimi alanında çalışmaktadır. Carol GRİFFİTHS, 1996 – 2000 yılları arasında Auckland Uluslar arası Dil Akademisinde (ILA) yönetici,  2001-2003 yıllarında ise Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2003-2006 yıllarında Yeni Zelanda Aucland Çalışmalar Enstitüsünde, 2007-2008 yıllarında Çin’de Min Zu Da Xue, Ulusal Merkezi Üniversitesi’nde, 2008-2010 yılları arasında Kore’de Kim Il Sung Üniversitesinde, 2010-2012 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Öğretmen Eğitmeni olarak çalışmıştır. 2006-2007 yıllarında Çin Ti Yu Da Xue, Pekin Spor Üniversitesinde akademik yazım konusunda uluslar arası danışman olarak görev almıştır. IELTS Sınav uygulayıcısı olarak da görevi olan Doç. Dr. Carol GRİFFİTHS, 2002-2009 yılları arasında kısa dönemli olarak Endonezya ve Japonya’da İngilizce öğretmeni olarak bulunmuştur. 2017 yılında ise İstanbul’da MEF Üniversitesinde doçent unvanı almıştır. Uygulamalı dilbilim, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Toplum dilbilim, Metodoloji, Özel Amaçlı İngilizce, İkinci dil edinimi, Materyal geliştirme, Genel ve Akademik Amaçlı İngilizce gibi çeşitli dersler vermektedir. Dil öğretimi ve öğrenimi üzerine birçok kitabı bulunmaktadır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania

1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Doç. Dr. Galina MİŞKİNİENE dilbilimi alanında çalışmaktadır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır. “Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840) ” (2008),  “Litvanya Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı” (2009) adlı kitapları ve Türk Dili öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları, Türkiye ve Litvanya arası tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale yayımlamıştır. 2005 –2006 tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in  ‘Sevdalinka’ adlı romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim yılında faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ programının hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel ve Orta Düzey Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya,Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş, Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. Galina MİŞKİNİENE yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış ve birçok projede görev almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University  of Science and Technology, UAE

Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent ünvanı aldı.1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri  Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Assist. Prof. Dr. Nurcan KÖSE,   American  University of the  Middle East (AUM), Kuwait

Dr. Nurcan KÖSE, Orta Doğu Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. Çalışma alanı yabancı dil öğretimidir. 2007 yılından sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Engelliler Birim Koordinatörlüğünü yapmıştır. Birçok projede koordinatör ve üye olarak görev almıştır (EU-Leonardo da Vinci Programme TR/A/F/EX1-0728; EU-TIU-Towards Inclusive Universities by Empowering Disabled Students; EU-Project: Increasing School Enrollment Ratese specially for Girls Grant scheme: “Modular Drop-out Prevention Programmefor Girls). Çeşitli  uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılan Dr.  KÖSE,  okuma ve konuşma becerileri, çocuklara yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretimi yöntemleri ve İngilizce araştırma yöntemleri gibi  dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.  “EFL Dilbilgisi Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi” adlı çalışması ile Amerika’nın başkenti Washington DC’ deki Clute Enstitüsü tarafından 2018 yılında başarılı bilim insanı ödülüne  layık görülmüştür.

 

Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA

Pennsylvania Üniversitesinde NELC Yabancı Diller Bölümü Türkçe Programı Koordinatörü ve Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2007 yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Feride HATİBOĞLU, PLC Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, ACTFL Yazma Becerisi Yeterlilik Sınavı Hazırlama,  ACTFL Sözlü Mülakat Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir. 2000-2002 Rye Brook, NY, Chappaqua, NY, Greenwich, CT Diller Değişim Merkezinde görev yapmıştır. 2004-2005 yıllarında Princeton Üniversitesi Inlingua olarak,  2011 yılından beri uluslar arası dil sınavı yazılı ve sözlü sınav uzmanı, 2012- 2014 yılları arasında Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi üyesi ve 2012 yılından beri Amerikan Türk Dilleri Öğretmenler Derneği üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği, AATT Türk Dili Öğretim Programı Çerçevesi Komite Üyesi, Capstone Proje Komite Üyesi ve Danışmanı, Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi Üyesi, Amerika Yabancı Diller Öğretimi Konseyi Üyesi gibi çeşitli üyelikleri de vardır. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri veren Dr. Feride HATİBOĞLU  yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış, bir çok projede görev almıştır.