USEAS (2021) Yabancı Ülkelerden Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, RUSSİA

2002–2005 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesinden “Orhon ve Yenissey Yazıtlarının Fonoloji Sisteminin Varsayımı” adlı çalışmasıyla doktorasını bitirmiştir. “Modern  Türkçe” (lisans, lisansüstü), İslam Sanatı’ (lisans, lisansüstü),‘Osmanlı ve Modern Türkiye Türk Edebiyatının Teorisi ve Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘Orta Asya Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Felsefesi’ (lisans, lisansüstü), ‘Tasavvuf Tarihi’ (lisans, lisansüstü), “Göktürkçe” (lisansüstü),“Çeviri bilim” (lisansüstü), ‘“Dünya Yazı Tarihi” (lisansüstü), ‘Dilbilimi Felsefesi’(lisansüstü) gibi değişik konularda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Derslerinin yanı sıra  köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca “Varlık”, “Notos”, “Littera”, “Turkish Book Review”, “Turkology”, “Vostokovedeniye” dergileri için köşe yazarlığı yapmaktadır. Kitapları ise ‘Eski Türk Orhon Abideleri, Yazı Sistemi ve Fonoloji Sisteminin Rekonstruskyonu’, ‘Modern Türkçe’nin Sözdizimi’ ve ‘Modern Türkçe’ nin Sesbilimi’ dir. Birçok tanınmış yazar ve şairin  eserlerini Rusçaya çevirmiştir. Edebi, şiirsel, bilimsel, teknik Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe çevirmenliği ve tercümanlığı; diğer Türk Dillerinden çevirmenlik ilgi alanındadır. Vilnius Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Birçok konuda burs ve ödül sahibidir.

 

Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Temple University, JAPAN

Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU Temple Üniversitesi Japonya Kampüsünde matematik ve istatistik dersleri vermektedir. Dr. Hacıömeroğlu günümüze kadar 2 kitap, 2 kitap bölümü, 30 makale, 16 bildiri yayınlamıştır. Uluslararası, ulusal ve eyalet seviyesinde düzenlenen konferans ve çalıştaylarda 100’ün üzerinde sunum yapmıştır. 2 yüksek lisans ve 5 doktora tezi danışmanlığında tamamlanmıştır. Proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev aldığı 4 projeyle  üniversiteye önemli katkılar  getirmiştir. Dr. HACIÖMEROĞLU, öğrencilerin analizi anlamasında görselleme ve bilişsel (uzamsal, sözel ve mantıksal) becerilerin rolü ile teknoloji destekli matematik öğrenme ve öğretme alanlarında araştırmalarına devam etmektedir. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyalet ve şehirlerinde çalıştaylar (workshops) ve ders imecesi (lesson study) yaparak ilk, orta ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve matematik eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmuştur.

 

Prof. Dr. İlze IVANOVA, University of Latvia, LATVİA

Prof.Dr. Ilze Ivanova works in the University of Latvia since 1982. She works for Ph.D., Bachelor, Master and Professional Programmes in the Faculty of Education and Psychology and Art. She gives lectures and carries out research in the field of Lifelong Learning, the use of modern technologies in teaching and learning, curriculum development, development of learning environments. She reads lectures and guides seminars also for university staff in the development of learning environments, innovations in higher education.  Prof. Ivanova has been the assistant dean of the faculty as well as the Head of the Education Sciences department.

 

Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK, Portland State University, USA

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregan Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK  Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslar arası sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği üzerine bir çok araştırma projesinde yer alan    Prof. Dr. GILLPATRICK  son yıllarda Perakende dağıtımı, müşteri davranışları, Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Bir çok organizasyonda danışman olarak görev alan Prof. Dr. GILLPATRICK 2017 yılında ziyaretçi  öğretim üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Universitesi ve Vietnam Uluslar arası Doğu Üniversitesinde görev yapmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur ödülü almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis,USA

Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve İnceleme Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1995-99 yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim Programı ve Öğretim alanında doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim politikası, eğitimde teknoloji, servis öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra birçok kitap yazarlığı vardır.  Birçok uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.  Price, 2018 yılında Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

 

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, JAPAN

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. 1984 yılında Okayama Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Dilbilim Bölümündan mezun oldu. 1988-1990 yılında Japon Hükümetin burslu öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak kabul edilmiştir. Kobe Üniversitesinden Doktora programı tamamlamış Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, 1992’den bu yana Okayama Üniversitesinin Dilbilim Bölümünde çalışmaktadır. Türkçe giriş, Türklerin dilleri ve kültürleri, Yabancı dili ile Japonca’nın karşılaştırması gibi değişik dersleri vermektedir. 2008-2009 yılında ziyaretçi araştırmacı olarak İsveç Uppsala Üniversitesinde araştırma yapmıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır. Monografi kitapları ise ‘Güney-batı grubundaki Türk dillerin yapısı ve açıklaması’ ve ‘Türkçe, Türk Dilleri araştırmaları ve Japonca ile karşılaştırması’ dır.

 

Assoc. Prof. Dr. Christina FREI, University of Pennsylvania, USA

Doktorasını “German with Designated Emphases in Feminist Theory and Research and in Second Language Acquisition” başlıklı çalışmayla  2000 yılında tamamlamış olan Prof. Dr. Christina Frei, Pennsylvania Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaktadır.  Lords of the Ring-Freshman Seminar, Elementary German 1 + 2; Intermediate German 1 + 2; Intensive German Penn-in-Berlin; Text and Context; Homo.Cyber Project; Introduction to Literature; Erinnerungsorte- Introduction to German Culture; Handschriftzu Hyptertext; Dark Deeds-German ; Life in-between-Contemporary German Authors; Independent Study; Teaching Methods; Technology & Foreign Language Teaching; Early Modernism (anchor course); Second Language Development (Educational Linguistics, GSE); Independent Study-Course Design; Intercultural Communication (online course for LPS/BAAS) verdiği derslerdir.  Öğretim programları, öğretimde özgün materyaller kullanımı ilgi alanlarıdır. NCOLCTL Walton Award (Nomination) 2019; ACTFL-NYSAFLT Anthony Papalia Award for Excellence in Teacher Education 2017; AATG Outstanding German Educator Award 2017; SAS Dean’s Award for Distinguished Teaching by Affiliated Faculty 2010; Transatlantisches interkulturelles Nachwuchsförderungsprogramm (TraiNDaF) 2001-2002; Professors for the Future Honors Program, UCDavis 1999-2000; University of California at Davis Fellowship 1998-99; Consortium for Women and Research Graduate Research Award, UCDavis 1998; Graduate Studies Travel Award 1997; Kaplan Award for Excellence in Student Teamwork 1997; Teaching Award for Outstanding Graduate Students 1997; Emilyn Louise Vaage Scholarship 1992-1993) gibi ödüllerin sahibidir. Bir çok tez yönetmiştir.Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri vardır.

 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, LİTHUANİA

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE,  1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nde  Dilbilimi alanında Doktora derecesi almıştır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır. “Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840) ” (2008),  “Litvanya Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı” (2009) adlı kitapları ve Türk Dili öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları, Türkiye ve Litvanya arası tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale yayımlamıştır. 2005 –2006 tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in  ‘Sevdalinka’ adlı romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim yılında faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ programının hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel ve Orta Düzey Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya,Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş, Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. Galina MISKINIENE yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış ve birçok projede görev almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr.  Spartak KADIU, Tiran University, ALBANİA

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Spartak Kadiu, 2015 yılında aynı bölümde Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi vardır.  2004-2018 yılları arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Oğuz  Atay–Korkuyu beklerken; Ayse Kulin–Elveda; Orhan Pamuk – Kırmızı Saçlı Kadın; Ziya Usakligil – Ask-memnu; Cemil Meriç, Atdheu; Aziz Nesin; Antology of Vasfi Samimi; Hamdi Ertuna Mbrojtja e Shkodrës dhe Hasan Riza Pasha) çevirmiştir. 2004-2013 yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle East, KUWAIT

Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN 2004 yılında Çukurova Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. 1992- 2015 yılları arasında Mersin Üniversitesinde görev yapmış, 1993 yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programını, 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerini kurmuştur.  2004-2014 yılları arasında İngiliz Dili Eğitimi Bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. İngiliz Dili ve Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kurmuş, Doktora ve Yüksek Lisans derslerini yürüterek öğretim elemanı yetiştirmiştir. Mersin Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluşu ve idari yönetiminde görev almıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve Erasmus programları kapsamlarındaki projeleri yürütmüştür. Danimarka, Finlandiya ve Litvanya’ da ders vermiş, Dubai’de bir akademik dönem Skyline Üniversitesinde çalışmış, ayni zamanda yurtiçi ve uluslararası konferans, kongre ve seminerlere katılmış, uluslararası dergilerde ve kongrelerde sözlü bildiriler sunmuştur. 2015 yılından itibaren Kuveyt’te Orta Doğu Amerikan Üniversitesinde (AUM) Doçent olarak ders vermektedir. 2016-2018 yılları arasında aynı üniversitenin Hazırlık Programı bölüm başkanlığı yapmış olan YAMAN, 2018 yılından bu yana AUM’de Yazma Merkezi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University  of Science and Technology, UAE

Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent ünvanı aldı.1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri  Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, Tiran University, ALBANİA

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Xhemile Abdiu, 2015 yılında aynı bölümde Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi vardır. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmıştır. 2003-2018 yılları arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Sait Faik Abasiyanik -Dülger Balığın Ölümü; Orhan Veli- Cımbızlı Şiiri–Gölgem–Anlatamıyorum) çevirmiştir. 2004-2013 yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır.

 

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, JORDAN

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, Kazakistan’da dünyaya gelmiştir.  1995 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Şarkiyât Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1996 yıllarında aynı üniversitenin Türkistan Bölümü’nde; 1996-1999 yılları arasında da Çimkent Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1996’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde yüksek lisans; 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini 2004 yılında tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ocak 2011’den beri Ürdün Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Asya Dilleri Türkçe-İngilizce Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan MUSSA 2014 yılında yardımcı doçent olmuştur. Türk Dili alanında bilimsel çalışmalarını sürdüren Mussa’nın; Türkçenin sözdizimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Tercüme alanlarında 12 makalesi, Kazakçadan Türkçeye, Türkçeden Kazakçaya olmak üzere 3 tercüme kitabı; Rusçadan Türkçeye makale ve 1 kitabı yazarı (kısa hikâyeler) vardır. Ulusal, Uluslararası olmak üzere birçok konferansa katılan MUSSA’nın çalışmaları Türkçenin sözdizimi ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi gibi alanlarda olup BİLİG, TÜBAR, Türk Tarihi Kurumu Belleten ve Turkish Studies gibi dergilerde yayımlanmıştır.

 

Lecturer Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ,  University of Cyprus, Language Centre, KIBRIS

Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, 2000 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Atina Üniversitesi, Çağdaş Yunan Dili ve Filolojinde bitirdi. 2008-2009 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalında misafir öğrenci olarak yüksek lisans derslerini takip etti. Doktora eğitimini ise Atina Üniversitesi, Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümünde “Türkçede Sıfat Fiiller ve Yunanca konuşucularına Öğretimi” adlı doktora teziyle başarıyla tamamladı.

2005 yılından itibaren Kıbrıs Üniversitesi, Dil Merkezi’nde Türkçe okutmanı ve koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2006 yılından itibaren, Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kıbrıs üniversiteye giriş sınavları (Pancyprian Exam Committee) komitesinde akademik danışman olarak görev yapmaktadır. Kıbrıs Turizm Bakanlığına bağlı Kıbrıs Turizm Organizasyonun Türkçe sınav komitesinde, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı diplomat sınavları hazırlık komitesinde ve Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Kültür Dairesinde bağlı edebi eserlerin Yunanca-Türkçe çevirisi komitesinde yer almaktadır. Birçok Avrupa Birliği projesi ve İki toplumlu eğitim projesinde yer almıştır. Bunlar arasında 2009-2011 yılları arasında yer alan «Moblang» mobil telefon aracılığıyla yabancı dil eğitimi projesi, 2016-2017 Çocuklar için iki toplumlu ve İki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitim projesi, 2017-2018 Yetişkinler için iki toplumlu ve İki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitim projesi yer almaktadır.

Yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere özellikle yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, uygulamalı dil bilimi, yabancı dil öğretimi ve iki dillilik üzerine pek çok seminer ve kongreye katılarak ilgili alanlarda sunumlar yapmıştır.  Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi Bilim Kurulu üyesidir. Özellikle Yunanca konuşuculara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine makaleler yayımlamıştır. Kıbrıs İkidillilik Derneği kurucu üyesi ve 2019 yılından itibaren yönetim kurulu başkanıdır.  İlgi alanları arasında uygulamalı dilbilimi, ikidillilik, hata analizi, yabancı dil olarak Türkçe eğitiminde teknoloji kullanımı gibi konular yer almaktadır.

 

Lecturer Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA

Pennsylvania Üniversitesinde NELC Yabancı Diller Bölümü Türkçe Programı Koordinatörü ve Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2007 yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Feride HATİBOĞLU, PLC Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, ACTFL Yazma Becerisi Yeterlilik Sınavı Hazırlama,  ACTFL Sözlü Mülakat Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir. 2000-2002 Rye Brook, NY, Chappaqua, NY, Greenwich, CT Diller Değişim Merkezinde görev yapmıştır. 2004-2005 yıllarında Princeton Üniversitesi Inlingua olarak,  2011 yılından beri uluslar arası dil sınavı yazılı ve sözlü sınav uzmanı, 2012- 2014 yılları arasında Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi üyesi ve 2012 yılından beri Amerikan Türk Dilleri Öğretmenler Derneği üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği, AATT Türk Dili Öğretim Programı Çerçevesi Komite Üyesi, Capstone Proje Komite Üyesi ve Danışmanı, Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi Üyesi, Amerika Yabancı Diller Öğretimi Konseyi Üyesi gibi çeşitli üyelikleri de vardır. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri veren Dr. Feride HATİBOĞLU  yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış, bir çok projede görev almıştır.

 

Lecturer Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen Gouverneur, BELGİUM

Öğretmen, yazar Semahat RESMİ CRAHAY, Hatay Eğitim Enstitüsü, Türkçe Bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde lisansını tamamladı. Belçika’da Belçika Krallığı Flaman Topluluğu Milli Eğitim Bakanlığı, CVO STEP’te “Pedagojik Formasyon” üzerine;  Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde de “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”  üzerine iki yüksek lisans yaptı. 1995-2000 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ nin görevlisi olarak iki dilli 13-18 yaş arası Türk çocuklarına Belçika/Genk’te Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri verdi. Belçika’da 1998’den bu yana Belçikalı yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri vermektedir. Belçika’da basılmış A1, A2, B1 düzeyinde “Turks – Türkçe: stap voor stap Leerboek met oefeningen” adlı yabancı dil olarak Türkçe öğretme kitapları ve onların yanıt anahtarları bulunmaktadır. Bu ders kitapları yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri veren Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde ve Hollanda’daki bazı dil merkezlerinde okutulmaktadır. Bugüne kadar uluslararası Türkçe öğretimi kurultaylarında ve sempozyumlarında sunmuş olduğu yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine yayımlanmış bildirileri bulunmaktadır. Yabancı dil olarak ileri düzeyde Hollandaca, B1 düzeyinde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.