USEAS 2019 Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI, Rouen Normandy University, France

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI, Rouen Üniversitesi Dilbilim Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. AKINCI, orta ve lise eğitimini Fransa’nın Grenoble şehrinde tamamlamış, dilbilim alanında  lisans ve yüksek lisansı Grenoble Üniversitesi’nde bitirmiştir. Prof. AKINCI, 1999 yılında Lyon 2 Üniversitesi’nde “Fransa’daki 5-10 yaş arası Türkçe-Fransızca konuşan iki dilli çocuklarda anlatım becerilerinin gelişimi” konulu doktora tezini savunmuştur. 1999-2000 öğretim yılında Hollanda Tilburg Üniversitesinde post doktora yapmış Fransa’ya döndüğünde Ekim 2000’de Araştırma Görevlisi olarak Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezinde (CNRS) işe başlamıştır. Psiko ve sosyodilbilimsel açıdan göç ortamlarında ve özellikle de Fransa ve Avrupa’da doğup büyüyen göçmen Türk aile kökenli iki dilli çocuklarda dil edinimi / gelişimi ve dil temasları alanlarında birçok araştırma yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında, Prof. Dr. Christoph Schroeder (Potsdam Üniversitesi, Almanya) ile birlikte, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Alman Araştırma Topluluğu (DFG) tarafından desteklenen “Fransa ve Almanya’daki Türk toplumunda çocuklarda ve ergenlerde 1., 2. ve 3. dillerde sözlü ve yazılı becerilerinin gelişimi” adlı projeyi yürütmüştür. 2012 yılında Fransa Rouen Normandiya Üniversitesi Dilbilim bölümüne atanan Prof. Dr. Mehmet Ali  AKINCI, çocuklarda dil edinimi ve dil gelişimi, iki dillilik gibi dersler vermektedir.

Ayrıntılı CV için : http://dylis.univ-rouen.fr/content/membres-permanents

 

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland State University, USA

Prof. Dr. Thomas R. GİLLPATRİCK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregan Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GİLLPATRİCK  Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslar arası sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği üzerine bir çok araştırma projesinde yer alan Prof. Dr. GİLLPATRİCK  son yıllarda Perakende dağıtımı, müşteri davranışları, Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Bir çok organizasyonda danışman olarak görev alan Prof. Dr. GİLLPATRİCK 2017 yılında ziyaretçi  öğretim üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Universitesi ve Vietnam Uluslar arası Doğu Üniversitesinde görev yapmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur ödülü almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Prof.Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis,USA

Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve İnceleme Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1995-99 yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim Programı ve Öğretim alanında doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim politikası, eğitimde teknoloji, servis öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra birçok kitap yazarlığı vardır.  Birçok uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.  Price, 2018 yılında Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.


Assoc. Prof. Dr. Carol GRIFFITHS, University of Leeds, United  Kingdom

2003 yılında Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Doç. Dr. Carol GRİFFİTHS dilbilimi alanında çalışmaktadır. Carol GRİFFİTHS, 1996 – 2000 yılları arasında Auckland Uluslar arası Dil Akademisinde (ILA) yönetici,  2001-2003 yıllarında ise Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2003-2006 yıllarında Yeni Zelanda Aucland Çalışmalar Enstitüsünde, 2007-2008 yıllarında Çin’de Min Zu Da Xue, Ulusal Merkezi Üniversitesi’nde, 2008-2010 yılları arasında Kore’de Kim Il Sung Üniversitesinde, 2010-2012 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Öğretmen Eğitmeni olarak çalışmıştır. 2006-2007 yıllarında Çin Ti Yu Da Xue, Pekin Spor Üniversitesinde akademik yazım konusunda uluslar arası danışman olarak görev almıştır. IELTS Sınav uygulayıcısı olarak da görevi olan Doç. Dr. Carol GRİFFİTHS, 2002-2009 yılları arasında kısa dönemli olarak Endonezya ve Japonya’da İngilizce öğretmeni olarak bulunmuştur. 2017 yılında ise İstanbul’da MEF Üniversitesinde doçent unvanı almıştır. Uygulamalı dilbilim, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Toplum dilbilim, Metodoloji, Özel Amaçlı İngilizce, İkinci dil edinimi, Materyal geliştirme, Genel ve Akademik Amaçlı İngilizce gibi çeşitli dersler vermektedir. Dil öğretimi ve öğrenimi üzerine birçok kitabı bulunmaktadır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania

1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Doç. Dr. Galina MİŞKİNİENE dilbilimi alanında çalışmaktadır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır. “Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840) ” (2008),  “Litvanya Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı” (2009) adlı kitapları ve Türk Dili öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları, Türkiye ve Litvanya arası tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale yayımlamıştır. 2005 –2006 tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in  ‘Sevdalinka’ adlı romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim yılında faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ programının hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel ve Orta Düzey Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya,Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş, Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. Galina MİŞKİNİENE yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış ve birçok projede görev almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University  of Science and Technology, UAE

Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent ünvanı aldı.1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri  Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Assist. Prof. Dr. Nurcan KÖSE,   American  University of the  Middle East (AUM), Kuwait

Dr. Nurcan KÖSE, Orta Doğu Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. Çalışma alanı yabancı dil öğretimidir. 2007 yılından sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Engelliler Birim Koordinatörlüğünü yapmıştır. Birçok projede koordinatör ve üye olarak görev almıştır (EU-Leonardo da Vinci Programme TR/A/F/EX1-0728; EU-TIU-Towards Inclusive Universities by Empowering Disabled Students; EU-Project: Increasing School Enrollment Ratese specially for Girls Grant scheme: “Modular Drop-out Prevention Programmefor Girls). Çeşitli  uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılan Dr.  KÖSE,  okuma ve konuşma becerileri, çocuklara yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretimi yöntemleri ve İngilizce araştırma yöntemleri gibi  dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.  “EFL Dilbilgisi Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi” adlı çalışması ile Amerika’nın başkenti Washington DC’ deki Clute Enstitüsü tarafından 2018 yılında başarılı bilim insanı ödülüne  layık görülmüştür.

 

Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA

Pennsylvania Üniversitesinde NELC Yabancı Diller Bölümü Türkçe Programı Koordinatörü ve Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2007 yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Feride HATİBOĞLU, PLC Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, ACTFL Yazma Becerisi Yeterlilik Sınavı Hazırlama,  ACTFL Sözlü Mülakat Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir. 2000-2002 Rye Brook, NY, Chappaqua, NY, Greenwich, CT Diller Değişim Merkezinde görev yapmıştır. 2004-2005 yıllarında Princeton Üniversitesi Inlingua olarak,  2011 yılından beri uluslar arası dil sınavı yazılı ve sözlü sınav uzmanı, 2012- 2014 yılları arasında Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi üyesi ve 2012 yılından beri Amerikan Türk Dilleri Öğretmenler Derneği üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği, AATT Türk Dili Öğretim Programı Çerçevesi Komite Üyesi, Capstone Proje Komite Üyesi ve Danışmanı, Amerika Uluslar arası Eğitim Konseyi Üyesi, Amerika Yabancı Diller Öğretimi Konseyi Üyesi gibi çeşitli üyelikleri de vardır. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri veren Dr. Feride HATİBOĞLU  yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış, bir çok projede görev almıştır.