USEAS (2020) Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme 
15 Kasım 2019
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih
30 Mart 2020
Kabul Edilen Bildirileri Açıklama
06 Nisan 2020
Katılım Ücreti Erken Ödeme 
16 Mart 2020 – 31 Mart 2020
Katılım Ücreti Geç Ödeme 
01 Nisan 2020 –15 Nisan 2020
Sempozyum Tarihleri
16-17- 18 Nisan 2020
Bildiri Tam Metnini Gönderme
23 Mart 2020- 01 Haziran 2020