USEAS (2020) Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme 
15 Kasım 2019 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih
14 Eylül 2020
Kabul Edilen Bildirileri Açıklama
15 Eylül 2020
Katılım Ücreti Erken Ödeme 
01 Haziran 2020 – 14 Eylül 2020
Katılım Ücreti Geç Ödeme 
15 Eylül 2020 –30 Eylül 2020
Sempozyum Tarihleri
Ekim 2020
Bildiri Tam Metnini Gönderme
Ekim 2020- 01 Aralık 2020