USEAS (2020) Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Tarihi
Başlamıştır. 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih
14 Ağustos 2020
Kabul Edilen Bildirileri Açıklama
21 Ağustos 2020
Katılım Ücreti Erken Ödeme 
01 Haziran 2020 – 26 Ağustos 2020
Katılım Ücreti Geç Ödeme 
27 Ağustos 2020 –31 Ağustos 2020
Sempozyum Tarihleri
03-06 Eylül  2020
Bildiri Tam Metnini Gönderme
Eylül  2020- 01 Aralık 2020