2018 Yılı Proje Çağrısı

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Yönetim Kurulu, ülkemizdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmak amacıyla eğitimle ilgili bilimsel araştırma projelerini destekleme kararı almıştır.
SEAD  BAP Yönergesine (Yönerge için Tıklayınız) uygun olarak hazırlanan,  değerlendirme sonucu özgün ve  önemli görülen projeler desteklenecektir.
Proje Başvurusunda dikkate alınacak hususlar:
1. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyelerinin projelerine öncelik verilir.
2. Başvurular 10 Şubat – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında”Başvuru Formu” aracılığı ile yapılır.
3.Yönergeye uygun  olarak hazırlanan Başvuru Formunun çıktısı alınır ve imzalanır.
4.Başvuru Formunda istenilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanır ve Başvuru Formuna eklenir.
5.İmzalı evraklar taranarak  PDF formatında bap@sead.com.tr adresine gönderilir.
6. SEAD BAP Komisyonuna ulaşan proje önerileri, Komisyon tarafından ön incelemeye alınır.
7.Ön incelemeden geçen  proje başvuruları ilgili alanda en az doktora derecesine sahip iki uzman tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeye değer bulunmayan öneriler proje sahibine iade edilir. Uzmanlar değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde en fazla 15 gün içinde Komisyona bildirir.
8. SEAD BAP Komisyonu hakem raporları doğrultusunda desteklenmesi uygun olan projeleri belirler ve SEAD Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu mevcut bütçe olanaklarını da dikkate alarak desteklenecek projeleri ve destek miktarlarını belirler. 
9. Desteklenmesi uygun görülen proje önerilerinin yürütücüleri ile Proje Destek Sözleşmesi imzalanır. İmza aşamasında başvuru evrakı ıslak imzalı olarak SEAD BAP Komisyonuna teslim edilir. Proje başlama tarihi Destek Sözleşmesi imza tarihidir.
10.Desteklenmesi uygun görülen projeler ilan edilir.
İlgililere önemle duyurulur.
Başvuru işlemlerinde kullanılacak belgelere ulaşmak için tıklayınız.