Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Başkan Yardımcısı
 
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK
Asil Üye
 

 

 Doç. Dr. Ayşegül TURAL
Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇEVİK
Sayman
 
Dr. Çağın KAMIŞÇIOĞLU

 Denetim Kurulu

Başkan
Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN
Asil Üye
Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN