Amaç

Eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel çalışma ve araştırmaları desteklemek, niteliğini yükseltmek, elde edilen sonuçları uygulamaya  aktarmak,her yaş ve düzeydeki öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve fiziksel  becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarını desteklemek, sınırsız öğrenme ve araştırma platformu oluşturmaktır.