USEAS (2022) Yabancı Ülkelerden Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, RUSSİA

2002–2005 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesinden “Orhon ve Yenissey Yazıtlarının Fonoloji Sisteminin Varsayımı” adlı çalışmasıyla doktorasını bitirmiştir. “Modern  Türkçe” (lisans, lisansüstü), İslam Sanatı’ (lisans, lisansüstü),‘Osmanlı ve Modern Türkiye Türk Edebiyatının Teorisi ve Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘Orta Asya Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Felsefesi’ (lisans, lisansüstü), ‘Tasavvuf Tarihi’ (lisans, lisansüstü), “Göktürkçe” (lisansüstü),“Çeviri bilim” (lisansüstü), ‘“Dünya Yazı Tarihi” (lisansüstü), ‘Dilbilimi Felsefesi’(lisansüstü) gibi değişik konularda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Derslerinin yanı sıra  köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca “Varlık”, “Notos”, “Littera”, “Turkish Book Review”, “Turkology”, “Vostokovedeniye” dergileri için köşe yazarlığı yapmaktadır. Kitapları ise ‘Eski Türk Orhon Abideleri, Yazı Sistemi ve Fonoloji Sisteminin Rekonstruskyonu’, ‘Modern Türkçe’nin Sözdizimi’ ve ‘Modern Türkçe’ nin Sesbilimi’ dir. Birçok tanınmış yazar ve şairin  eserlerini Rusçaya çevirmiştir. Edebi, şiirsel, bilimsel, teknik Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe çevirmenliği ve tercümanlığı; diğer Türk Dillerinden çevirmenlik ilgi alanındadır. Vilnius Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Birçok konuda burs ve ödül sahibidir.

 

Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Temple University, JAPAN

Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU Temple Üniversitesi Japonya Kampüsünde matematik ve istatistik dersleri vermektedir. Dr. Hacıömeroğlu günümüze kadar 2 kitap, 2 kitap bölümü, 30 makale, 16 bildiri yayınlamıştır. Uluslararası, ulusal ve eyalet seviyesinde düzenlenen konferans ve çalıştaylarda 100’ün üzerinde sunum yapmıştır. 2 yüksek lisans ve 5 doktora tezi danışmanlığında tamamlanmıştır. Proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev aldığı 4 projeyle  üniversiteye önemli katkılar  getirmiştir. Dr. HACIÖMEROĞLU, öğrencilerin analizi anlamasında görselleme ve bilişsel (uzamsal, sözel ve mantıksal) becerilerin rolü ile teknoloji destekli matematik öğrenme ve öğretme alanlarında araştırmalarına devam etmektedir. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyalet ve şehirlerinde çalıştaylar (workshops) ve ders imecesi (lesson study) yaparak ilk, orta ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve matematik eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmuştur.

 

Prof. Dr. Liudmila  LİASHCHOVA, Minsk State Linguistic University, BELARUS

1993-1996 yılları arasında Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesinde “çocuklarda çokanlamlılık”, “beyinleri hasar görmüş bireylerin çokanlamlılık kavramları ve bilişsel yaklaşımla gelişimini sağlama’ adlı çalışmasıyla doktora ünvanını almıştır. Sözlüksel anlambilim, sözlükbilim, deyişbilim, genel, psiko ve bilişsel dilbilim, dil edinimi, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi ilgi alanlarına girmektedir. 1974 yılında İngiltere Manchester Üniversitesinde değişim programı öğrencisi; 1987’de İngiltere Leeds Üniversitesinde misafer öğretmen;  1994’te Amerika Brandeis Üniversitesinde misafir bilim insanı, 1998 yılında Polonya Bialystok Üniversitesi ve 2009 yılında Çukurova Üniversitesinde davetli konuşmacı olarak bulunmuştur. 2012-2013 yılları arasında Kuzey Carolina’da Duke Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmüştür, 2014-2016 yılları arasında Polonya’da Siedlce Doğal ve Beşeri Bilimler Üniversitesinde, 2015 yılında Rusya’da Ural Federal Üniversitesinde davetli konuşmacı olarak bulunmuştur. Birçok konuda burs ve ödül sahibidir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış 150 üzerinde yayını vardır.

Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK, Portland State University, USA

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregan Üniversitesi’nden Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK  Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslar arası sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği üzerine bir çok araştırma projesinde yer alan    Prof. Dr. GILLPATRICK  son yıllarda Perakende dağıtımı, müşteri davranışları, Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Bir çok organizasyonda danışman olarak görev alan Prof. Dr. GILLPATRICK 2017 yılında ziyaretçi  öğretim üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Universitesi ve Vietnam Uluslar arası Doğu Üniversitesinde görev yapmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur ödülü almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır.

 

Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis,USA

Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve İnceleme Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1995-99 yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim Programı ve Öğretim alanında doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim politikası, eğitimde teknoloji, servis öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra birçok kitap yazarlığı vardır.  Birçok uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.  Price, 2018 yılında Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

 

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, JAPAN

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. 1984 yılında Okayama Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Dilbilim Bölümündan mezun oldu. 1988-1990 yılında Japon Hükümetin burslu öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak kabul edilmiştir. Kobe Üniversitesinden Doktora programı tamamlamış Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, 1992’den bu yana Okayama Üniversitesinin Dilbilim Bölümünde çalışmaktadır. Türkçe giriş, Türklerin dilleri ve kültürleri, Yabancı dili ile Japonca’nın karşılaştırması gibi değişik dersleri vermektedir. 2008-2009 yılında ziyaretçi araştırmacı olarak İsveç Uppsala Üniversitesinde araştırma yapmıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır. Monografi kitapları ise ‘Güney-batı grubundaki Türk dillerin yapısı ve açıklaması’ ve ‘Türkçe, Türk Dilleri araştırmaları ve Japonca ile karşılaştırması’ dır.

 

Assoc. Prof. Dr.  Feyza ALTINKAMIŞ,  Ghent University,  BELGİUM   

Feyza Altınkamış, 2005 yılında doktora derecesini Çukurova Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi’nde aldıktan sonra 2005-2008 yılları arasında Fransa Lyon 2 Üniversitesine bağlı bir dil laboratuvarında araştırmacı olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanı tek dilli ve iki dilli  çocuklarda erken dönem dil gelişimi ve anne-çocuk dil etkileşimidir. Son yıllarda iki  dilli çocuklardaki dil gelişimi ile ilişkili olarak ailede dil politikası ve planlaması üzerine de çalışmalar yürütmektedir. 2011 yılından beri Belçika, Gent Üniversitesi, Mütercim,  Tercümanlık ve İletişim Bölümü, Türkçe anabilim dalında araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Göç ortamında iki dillilik gelişimi ve Türkçenin ana dili olarak edinimi hakkında uluslararası yayınları bulunmaktadır. Altınkamış ayrıca merkezi Anvers  şehrinde bulunan Belçika Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezinin kurucu üyelerindendir.

 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, LİTHUANİA

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE,  1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nde  Dilbilimi alanında Doktora derecesi almıştır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır. “Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840) ” (2008),  “Litvanya Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı” (2009) adlı kitapları ve Türk Dili öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları, Türkiye ve Litvanya arası tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale yayımlamıştır. 2005 –2006 tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in  ‘Sevdalinka’ adlı romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim yılında faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ programının hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel ve Orta Düzey Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya,Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş, Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. Galina MISKINIENE yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış ve birçok projede görev almıştır.

 

Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle East, KUWAIT

Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN 2004 yılında Çukurova Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. 1992- 2015 yılları arasında Mersin Üniversitesinde görev yapmış, 1993 yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programını, 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerini kurmuştur.  2004-2014 yılları arasında İngiliz Dili Eğitimi Bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. İngiliz Dili ve Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kurmuş, Doktora ve Yüksek Lisans derslerini yürüterek öğretim elemanı yetiştirmiştir. Mersin Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluşu ve idari yönetiminde görev almıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve Erasmus programları kapsamlarındaki projeleri yürütmüştür. Danimarka, Finlandiya ve Litvanya’ da ders vermiş, Dubai’de bir akademik dönem Skyline Üniversitesinde çalışmış, ayni zamanda yurtiçi ve uluslararası konferans, kongre ve seminerlere katılmış, uluslararası dergilerde ve kongrelerde sözlü bildiriler sunmuştur. 2015 yılından itibaren Kuveyt’te Orta Doğu Amerikan Üniversitesinde (AUM) Doçent olarak ders vermektedir. 2016-2018 yılları arasında aynı üniversitenin Hazırlık Programı bölüm başkanlığı yapmış olan YAMAN, 2018 yılından bu yana AUM’de Yazma Merkezi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University  of Science and Technology, UAE

Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent ünvanı aldı.1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri  Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, Tiran University, ALBANİA

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Xhemile Abdiu, 2015 yılında aynı bölümde Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi vardır. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmıştır. 2003-2018 yılları arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Sait Faik Abasiyanik -Dülger Balığın Ölümü; Orhan Veli- Cımbızlı Şiiri–Gölgem–Anlatamıyorum) çevirmiştir. 2004-2013 yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır.

 

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, JORDAN

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, Kazakistan’da dünyaya gelmiştir.  1995 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Şarkiyât Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1996 yıllarında aynı üniversitenin Türkistan Bölümü’nde; 1996-1999 yılları arasında da Çimkent Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1996’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde yüksek lisans; 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini 2004 yılında tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ocak 2011’den beri Ürdün Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Asya Dilleri Türkçe-İngilizce Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan MUSSA 2014 yılında yardımcı doçent olmuştur. Türk Dili alanında bilimsel çalışmalarını sürdüren Mussa’nın; Türkçenin sözdizimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Tercüme alanlarında 12 makalesi, Kazakçadan Türkçeye, Türkçeden Kazakçaya olmak üzere 3 tercüme kitabı; Rusçadan Türkçeye makale ve 1 kitabı yazarı (kısa hikâyeler) vardır. Ulusal, Uluslararası olmak üzere birçok konferansa katılan MUSSA’nın çalışmaları Türkçenin sözdizimi ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi gibi alanlarda olup BİLİG, TÜBAR, Türk Tarihi Kurumu Belleten ve Turkish Studies gibi dergilerde yayımlanmıştır.