Desteklenen Projeler 
  1. İlk Okuma Yazma Öğretimi Açısından Türkçedeki Ses, Hece ve Kelimelerin İncelenmesi
  2. Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik Düzeyini Belirleme Modeli
  3. İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik Düzeyini Belirleme
  4. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik Düzeyini Belirleme
  5. Dijital Okuryazarlık Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  6. Kent Kimliğinin Resim Sanatı ile Estetik İfadesi ve E-Sergi
  7. Türk ve Alman Psikolojik Danışmanlık Alanlarının Karşılaştırılması
  8. Batı Karadeniz Bölgesinde Kendisini Yaralama Davranışları Profilinin Belirlenmesi
  9. Öğretmen Adayları ile Doğada Sorgulamaya Dayalı Bilim Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması
  10. Öğretmenlerin Açık Uçlu Madde Yazma Becerilerinin İncelenmesi ve Açık Uçlu Madde Havuzu Oluşturulması