Proje Belgeleri

    1. Proje Hazırlama Kılavuzu
    2. Başvuru Formu
    3. Kontrol Listesi
    4. Hakem Değerlendirme Formu
    5. Proje Destekleme Sözleşmesi
    6. Gelişme Raporu
    7. Gelişme Raporu Değerlendirme Formu
    8. Proje İzleme Formu
    9. Sonuç Raporu
    10. Sonuç Raporu Değerlendirme Formu
    11.Sonuç Raporu Formatı
    12. Sead Bap Yönergesi
   
 Bütçe İşlemlerinde Kullanılacak Belgeler
Belgeler, proje yürütücüleri tarafından doğrudan alım esaslarına uygun olarak doldurulmalıdır.
Faturalar, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği adına düzenlenmelidir. Vergi No: 769 075 8842
Harcama Yetkilisi İşlemleri
    1. Görevlendirme
    2. İhtiyaç Formu
    3. Piyasa Araştırma Formu
    4. Mal Kabul Tutanağı
    5. Onay Belgesi