2023 Yılı Proje Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları;
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 2022 yılı Bilimsel Araştırma Proje  başvuruları   1 Ocak – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
SEAD  BAP Yönergesine uygun olarak hazırlanan,  değerlendirme sonucu özgün ve  önemli görülen projeler desteklenecektir.
Proje Başvurusunda dikkate alınacak hususlar:
1. Proje başvuruları için “Başvuru Formu” hazırlanır, çıktısı alınır ve imzalanır.
2. Başvuru Formunda istenilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanır ve Başvuru Formuna eklenir.
3.İmzalanmış  başvuru formu ve ekleri   bilgisayara taratılarak PDF formatında bap@sead.com.tr adresine gönderilir.
4. Projeler, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından eksik evrak olup olmadığı yönüyle incelendikten sonra, projelerin alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmesi sağlanır.
5.Hakem değerlendirmesinden sonra Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenecek projeler ilan edilir. Dernek üyelerinin projelerine öncelik verilecektir.
6.Desteklenecek projelerin yürütücüleri ile proje destekleme sözleşme imzalanır. Bunun için proje yürütücüsü ile Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu toplantı tarihi belirler.
7.Sözleşme imzalanması aşamasında başvuru evrakı ıslak imzalı olarak Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna teslim edilir.
8.Başvuru için gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
İlgililere önemle duyurulur.
Başvuru işlemlerinde kullanılacak belgelere ulaşmak için tıklayınız.