USEAS (2022) Sempozyumun Amacı
-Sınırsız eğitim ve araştırma hakkında duyarlılık oluşturmak,
-Yenilikçi, özgün ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek,
-Eğitimin her alanındaki araştırma ve uygulamaları paylaşmak,
-Yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmak,
-Akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek ortak çalışmalara zemin hazırlamak,
-Bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmaktır.
 
USEAS (2022)  Sempozyum İlkeleri
1.Katılımcılar USEAS 2022’ ye tek veya çok yazarlı en fazla 3 bildiri ile katılabilir. 
2.Bir yazar hem sözlü hem de poster bildiri sunabilir.
3.Bildiri özeti ve bildirilere yazarın akademik unvanı, kurumu ve katıldığı ülke yazılır.
4.Bildiri özeti başka yerde yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.
5.Hakem incelemesinden geçen, kabul edilen ve kabul belgesi gönderilen bildiri özeti ile tam metin bildirilerde sonradan yazar eklemesi veya çıkarılması yapılamaz.
6.Bildiri özeti ile  bildiri tam metinleri düzeltme, ekleme ve Sempozyumdan çekme istekleri,  son gönderme tarihinden önce dilekçe veya  e-posta yoluyla yapılır. Bildiri özet kitabı ve bildiri tam metin kitabı yayınlandıktan sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.
7.Sunumlar en fazla 15 dakikadır. Sunum öncesi yazar kendini kısaca tanıtmalıdır.
8.Tek yazarlı bildirilerde Sempozyuma katılmayan yazarın bildirisini başkası sunamaz.
9.Çok yazarlı bildirilerde sunum yapacak yazarın adı kayıt formunda belirtilir.
10.Katılım belgesi Sempozyuma katılan, sözlü veya poster bildiri sunan, katılım ücretini ödeyen yazarlara verilir. Bu kural çok yazarlı bildirilerde her yazar için uygulanır.
11.Hakem önerilerine göre düzeltilmeyen bildiri özeti  yayınlanmaz ve Sempozyum programına alınmaz.
12.Sözlü ve poster bildirilerde aynı katılım ücreti ödenir.
13.Dernek üyelerine Sempozyum katılım ücretinde 50 TL indirim uygulanır.
14.Sempozyuma başvuranlar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.