• Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanındaki bilimsel araştırma ve projeleri paylaşmak, eğitim-öğretim uygulamalarını desteklemek, yeni bilgi, teori, yaklaşım ve modellerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yayınlanmaktadır.
  • Dergimiz  2016 yılında yayın hayatına başlamış, Mart,Temmuz ve Kasım aylarında yılda üç kez e-dergi olarak İngilizce ve Türkçe çıkarılmaktadır.
  • Gelen makaleler İntihal.net sisteminden geçirilerek hakem sürecine alınmakta ve hakem sürecinin en kısa sürede tamamlanmasına çalışılmaktadır.
  • Hakem süreci sonrasında makaleler sıralanmakta ve her makaleye DOI numarası verilmektedir. Dergimizde makale veya sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.
  • Dergimiz  EBSCO,World Cat, ASOS İndex,   Journal Seek, Scientific Indexing Services,Türk Eğitim İndeksi, Cite Factor, İdeal Online, Researche Bib, Open AİRE,BASE, Journals Directory, DRJI, ROAD, SOBİAD gibi çeşitli uluslararası ve ulusal veri tabanlarında taranmaktadır. Ayrıca  ERİC  gibi yeni indeksler tarafından değerlendirme  aşamasındadır.
  •  Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisini (SEAD), DergiPark ortamında takip edebilirsiniz. http://dergipark.org.tr/tr/pub/sead tıklayınız.