Sempozyuma Davet
Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Eğitimciler,
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 3.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu  (USEAS 2019) 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Muğla Bodrum Turgutreis  La Blanche Otelinde yapılacaktır. Sempozyumun ana teması “Araştırma ve Öğrenme” olarak belirlenmiştir.
Sempozyumun amacı eğitim alanındaki yenilik, araştırma ve uygulamaları paylaşmak, yeni düşünceler oluşturmak ve bilimsel üretime katkı sağlamaktır. Ayrıca akademisyen, eğitimci, öğretmen ve öğrenciler arasında bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, işbirliği ve eşgüdüm çalışmalarına ortam hazırlamaktır. Bu anlayışla Sempozyumda sözlü bildirilere, konferans, panel, sergi gibi çeşitli etkinliklere yer verilecektir. Sempozyum ile ilgili önemli tarihlere ve ayrıntılı bilgilere www.sead.com.tr ve www.useas.sead.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sempozyumda sunulan çalışmalar hakem değerlendirmesi sonucu USEAS 2019 Bildiri Özeti Kitabı,Bildiri E-Kitabı, Araştırma ve Öğrenme E-Kitabı adıyla yayınlanacaktır.  Ayrıca bilimsel yenilik, içerik, araştırma, yöntem, uygulama vb. yönlerden Bilim Kurulu tarafından seçilen bildirilere “bildiri ödülü” verilecektir. Sempozyumda sunulan bilgilerin giderek gelişmesi, yayılması, uygulanabilir fikirlere dönüşmesi, eğitim ve araştırma çalışmalarına rehberlik etmesi, ülkemizde bilim kültürünün zenginleşmesine katkı sağlamasını beklemekteyiz.
Geleceğin bilim insanı, eğitimci ve araştırmacılarını yetiştirmeye önemli  katkı sağlayacak bu Sempozyuma panel, konferans, bildiri gibi sunumlarla destek veren bütün katılımcılara, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  olarak teşekkür ederiz.
Sizleri 3.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)’ da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, başarılar dileriz.
                                                                                             Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
                                                                           Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı
 
Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 
Dear Colleague,
3rd International Limitless Education and Research Symposium (ISLER 2019) will be held in La Blanche Hotel, Turgutreis, Bodrum-Muğla, on  24-27 April 2019. The main topic for this conference is determined as “Research and Learning” and paper proposals are expected on these topics.
The aim of the symposium is to share innovations, research, and applications in education,  to build up new thoughts, and also to contribute scientific productions. Likewise, it is also expected to maximize scientific and social interaction among academics, educators, teachers and learners and to provide atmosphere for cooperation and  coordination.  Therefore, different activities such as panels and exhibitions are also included at the symposium. Detailed information on the conference can be reached on our website www.sead.com.tr    and    www.useas.sead.com.tr
Presentations at the symposium will be published in three ways: the Proceedings for ISLER 2019, E-book for full papers, and also E-Book for “research and learning” after the evaluation of reviewers is realized. Besides, papers selected by the science board will be awarded as “rewarded paper ” regarding their scientific innovation, content, search, method, application contents etc.  
We look forward to seeing you at the 3rd International Limitless Education and Research Conference (ISLER 2019).   
                                                                                      Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
                                                    President of Limitless Education and Research Association
 
Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.