Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK
Üye

                      Doç. Dr. Gülden TÜM
Sayman
               Doç. Dr. Çağın KAMIŞÇIOĞLU
Sekreter
 
 

 Denetim Kurulu

Başkan

Doç. Dr. Aysun Nükhet ELÇİ
Asil Üye
            Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
Asil Üye
          Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN