Sempozyuma Davet

    Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Eğitimciler,

 

    Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 6.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve  Araştırma Sempozyumu 16-17-18-19 Haziran 2022 tarihlerinde  çevrimiçi (online) yapılacaktır.
    √  Sempozyuma 10 farklı ülkeden 10 davetli konuşmacı katılacaktır.
    √  Sempozyumun ana teması “Eğitim ve Araştırmada Nitelik” olarak belirlenmiştir.
   √ Sempozyumun amacı eğitim alanındaki yenilik, araştırma ve uygulamaları paylaşmak, yeni düşünceler oluşturmak ve bilimsel üretime katkı sağlamaktır. Ayrıca akademisyen, eğitimci, öğretmen ve öğrenciler arasında bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, işbirliği ve eşgüdüm çalışmalarına ortam hazırlamaktır. Bu anlayışla Sempozyumda sözlü bildirilerin yanında konferans, panel gibi etkinliklere yer verilecektir. Sempozyum ile ilgili  ayrıntılı bilgilere  www.sead.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
   √ Sempozyumda sunulan çalışmalar hakem değerlendirmesi sonucu USEAS 2022 Bildiri Özetleri Kitabı, Tam Metin Bildiri Kitabı, Eğitim ve Araştırmada Nitelik E-Kitabı adlarıyla yayınlanacaktır.  Ayrıca bilimsel yenilik, içerik, araştırma, yöntem, uygulama vb. yönlerden Bilim Kurulu tarafından seçilen bildirilere “bildiri ödülü” verilecektir. Sempozyumda sunulan bilgilerin giderek gelişmesi, yayılması, uygulanabilir fikirlere dönüşmesi, eğitim ve araştırma çalışmalarına rehberlik etmesi ve ülkemizde bilim kültürünün zenginleşmesine katkı sağlamasını beklemekteyiz.
   √  Geleceğin bilim insanı, eğitimci ve araştırmacılarını yetiştirmeye katkı sağlayacak bu Sempozyuma panel, konferans, bildiri gibi sunumlarla destek veren bütün katılımcılara, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  olarak teşekkür ederiz.
  Sizleri 6.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2022) görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, başarılar dileriz.

 

       Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
       Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  Başkanı

 

 

    Dear Academics, Researchers and Educators,
    6th International Limitless Education and Research Symposium (USEAS 2022) will be held on June 16-17-18-19, 2022  will be virtually held.
 √   It is great honor for us to host 10 distinguished scholars as keynote speakers from 10 countries.
 √   The main topic for this symposium is determined as “Qualification in Education and Research”.
 √  The aim of the symposium is to share innovations, research, and applications in education, to build up new thoughts, and also to contribute scientific productions. Likewise, expectations for this symposium are twofold: to maximize scientific and social interaction among academics, educators, teachers and learners, and to create atmosphere for collaboration and co-ordination.  Therefore, different activities such as panels  are also included in addition to the papers presented at the symposium. Further information might be reached for registration, paper submission and important dates on our website www.sead.com.tr.
  √  All presented papers will be blind-reviewed by the Screening Committee and will be published in three ways: the Proceedings for USEAS 2022, E-book for full papers, and also E-Book for “Qualification in Education and Research” after a review process. Additionally, papers selected by the Science Board will be awarded as “rewarded paper” regarding the scope and quality within scientific innovation, content, search, method, andapplication.  
√  We would like to express our gratitude to all scholars, educators, researcher and contributors for this symposium that contributes scientists, educators, teachers, and researchers to develop professionally in their fields.
    We look forward to seeing you at the 6th International Limitless Education and Research Conference (USEAS 2022).   
 
     Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ     
     Limitless Education and Research Association  President